Σχέδια ΔΕΔΔΗΕ (ΔΕΗ)


Σύμφωνα με τον νόμο που ισχύει από 01 Νοεμβρίου 2011 ( ΦΕΚ 844/16-05-2011), ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. καταργεί το παλιό σχέδιο εγκατάστασης και πλέον θα δέχεται ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ και ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗ.

Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο κάθε ακίνητο θα πρέπει να ελέγχεται στην ηλεκτρολογική εγκατάστασή του κάθε 14 χρόνια (για οικίες) και κάθε 7 χρόνια (για επαγγελματικούς χώρους) από ηλεκτρολόγο-εγκαταστάτη, ο οποίος θα προβαίνει στους παρακάτω ελέγχους:
1.Μέτρηση της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης με ειδικό-ηλεκτρονικό όργανο
2.Τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη (εφόσον δεν υπάρχει)


Ενεργειακά Πιστοποιητικά


Με τον K.Eν.A.K. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.
Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε:
Νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) ή επαγγελματική στέγη ανεξαρτήτου εμβαδού
Αγορά - πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) ανεξαρτήτου εμβαδού

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.

Ηλεκτρολογικές Εργασίες


Οι έμπειροι και άρτια καταρτισμένοι συνεργάτες μας, μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σας, σε ότι αφορά τις ηλεκτρολογικές εργασίες στο σπίτι, το εξοχικό , την επιχείρησή σας.
Ενδεικτικές Εργασίες:
Δίκτυα, Κεραίες, Φωτοβολταϊκά, Βλάβες, Δομημένη Καλωδίωση, Αυτοματισμοί, Θεμελιακές γειώσεις
how_it_works_31

Ελέγχουμε την εγκατάστασή...

how_it_works_22

Μελετάμε το χώρο...

how_it_works_13

Προτείνουμε λύσεις...