Η Εταιρία

Η εταιρία BUSINESS MEDIA λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη από το Νοέμβριο του 2003. Αντικείμενο εργασιών της επιχείρησης είναι η «Εκτύπωση μέσων πληροφορικής», τα ”Τεχνικά Έργα” και οι ”Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις”.
Με μεγάλη εμπειρία στη υλοποίηση ιδιωτικών και δημοσίων έργων και με την απαραίτητη τεχνογνωσία, παρέχουμε τις πιο αξιόπιστες λύσεις και υπηρεσίες σε θέματα ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων, κατασκευών και ηλεκτρολογικών εργασιών. Παράλληλα αναλαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων. Μαριάς Μιχάλης Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Α.Π.Θ.
30+

Χρόνια Εμπειρίας σε δημόσια και ιδιωτικά έργα...
10000+

Ικανοποιημένοι πελάτες